Get Adobe Flash player

Következő tanfolyamunk várható időpontja és helyszíne:

Folyamatos e-learning képzés !

 

 

 

Szolgáltatásaink

Szolgáltatáscsomagunkat sokéves, személyes tapasztalataink alapján, a tanulók mindenkori elméleti, gyakorlati és minőségi elvárásainak megfelelően alakítottuk ki.
♦ Elméleti oktatás
♦ Gyakorlati oktatás
♦ Teljes köru ügyintézés
♦ E-driving rendszer
♦ Vezetoi engedéllyel rendelkezok számára frissíto kurzusok igény szerint
Elméleti oktatás
Gyakorlati oktatás


Intenzív kurzusok


Elméleti oktatásaink heti három alkalommal kerülnek megrendezésre.
Tanfolyamainkat havi ütemezésben indítjuk.
A gyakorlati oktatás ütemezése az egyéni igényeknek és képességeknek megfelelően történik. Átlagban 2 - 2,5 hónap alatt sikeres gyakorlati vizsga tehető.
Megfelelő létszám esetén, külső helyszíneken is indítunk képzést.

 

ÚJ VONAL AUTÓSISKOLA

 

Vállalkozási feltételek   ,Irásbeli tájékoztató 'A' AM' B' Kategóriához

 

A képző szerv megnevezése, címe:

(Teljes és fantázia név)

                        NA+TA Kereskedlmi, Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság

                        „Új Vonal” Autósiskola, 7962

                        7714 Újmohács Iskola u. 7                    Tel.: 20/2079259; 20/2079550

Cégforma:        betéti társaság                                    honlap:www.ujvonal-autosiskola.hu

                                                                                     e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.            

 

Cég nyilvántartási szám: 0206062001

Képzési engedély száma:DD/KC/NS/A/144-2/2010                  

Iskolavezető neve:                              Apáti László

Iskolavezető telefonszáma :0620-382 1648

Ikolavezető e-mail címe :Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iskolavezetői igazolvány száma:         10035

Iskolavezető tevékenységének jogcíme: alkalmazotti jogviszony

Ügyfélfogadás ideje:         Hétfő-péntek 1800 -2000óráig

Ügyfélfogadás helye:        7714 Mohács Iskola u 7.

Ügyfélfogadó telefonszáma :0620 207 9259

Engedélyező Hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium; Közlekedési és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály -  1011 Budapest, Fő u.44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700)

Felügyeletet ellátó szervezetek:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. - 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800; web: www.kavk.hu)

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya - 7630 Hengermalom u.2. (telefonszám: +36-72-896-269)

 

Általános tudnivalók a járművezetői tanfolyamokról

 

          - Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.(Gyakorlati vezetési vizsgára az előírt életkort betöltött hallgató bocsátható); lásd: 1.sz. táblázat

          - Ha a jelölt írni, olvasni tud.

          - Aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek.

          - Az elektronikus jelentkezési lapot kitölti.

          - Iskolai végzettséget igazoló okmányt és a személyi igazolványt a jelentkezési lap leadásakor szíveskedjenek magukkal hozni.

- Az alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első elméleti vizsgáig igazolnia kell a tanulónak az eredeti bizonyitvány bemutatásával,amit az elméleti vizsga elött a vizsgabiztosnak kell bemutatnia.

       - A kitöltött jelentkezési lappal a területi orvosi rendelőben, vagy a háziorvosnál alkalmassági vizsgálatra szíveskedjen jelentkezni. Ha valamilyen betegségben szenved, vagy orvosi kezelés alatt áll, vigye magával zárójelentéseit, hogy a vizsgálatot ezek függvényében tudják elvégezni.

 

-A tanfolyamra személyessen az ügyfélfogadóban ,ügyfélfogadási időben tud jelentkezni a tanuló, valamint telefonon egyeztetve egyéb időpontokban is.    .

Kategória A B AM
Felvételkor előírt életkor 23 év  6 hó 16 év 6 hó 13 év 6 hó
Elméleti vizsgára bocsátható 23 év  9 hó 16 év 9 hó 13 év 9 hó
Gyakorlati vizsgára bocsátható 24 17 14
Előírt gyakorlat 26 óra 29 óra 10 óra
Előírt másik kategória - - -
Orvosi alkalmassági csoport I.csop. I. csop. -
Pálya alkalmassági csoport - - -

1.sz. táblázat

 

 

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

1.    Elméleti vizsgára bocsátható

a.)  aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,

b.)  aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek,

c.)  aki a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

2.    Írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az

a.)  aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,

b.)  aki a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásban képtelen.

3.    Járműkezelési és forgalmi, (vezetés) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel és

            a.) a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, (1.számú táblázat)

            b.) az elméleti tárgyakból sikeresen vizsgázott,

            c.) a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott, (2.számú táblázat)

            d.) a forgalmi vizsga csak akkor tehető, ha mind az elméleti, mind a rutin vizsgája sikeres.

4.    Az AM járművezetői kategóriához tartozó vizsgákat az első elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet befejezni.       

Az egyes (A, B) kategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni.

Kategória A B AM
Előírt óraszám: Közlek. ismeret 18 (A1 v. Ak nélkül) 24 14
Oktatott óraszám 22 28 22
Járművezetés elmélete 2 2 4
Szerkezettan 2 2 2
Munkavédelem - - -
Biztonsági üzemeltetés - - -
Gyakorlati vezetés rutin 10/4/2 9 4
Gyakorlati vezetés forgalom 16/6/4 21 6
Gyakorlati vezetés összesen: A1 vagy A korl. nélkül.26 óra
A1-gyel vagy A korl.-al.10 óra
2 éves A1-gyel vagy A korl.-al:.6 óra
30 10

2. sz. táblázat

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését külön oktatás keretén belül, megbízás útján biztosítjuk, külön költségtérítéssel.

A tanfolyami foglalkozásoknál a délután kezdődő valamint a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési foglalkozáson 4 tanóra/nap - 1 tanóra 45 perc és az órák között - 10 perc szünetet kell tartani. A szünetek nem vonhatók össze! A járműkezelési (rutin) és forgalmi oktatás ideje 50 perc.

 

 

 

 

Vizsgadíjak

Kategória A B AM
Közlekedési ismeretek 4600.-(Ha nincs A1 v. Ak) 4600.- 4600.-
Bizt. üzemeltetés - - -
Munkavédelem - - -
Járműkezelési (rutin) 4700.-   3600.-
Forgalmi vizsga 11000.- 11000.- 3600.-
Összesen: 20300,- 15.600.- 11800,-

3. sz. táblázat

Pótvizsga díja kategóriánként megegyezik az alapvizsgadíjjal.

Az 2020. november 1-től érvényes tandíjaink:

Kategória A B M
Elmélet 30.000,-Ft 30.000,-Ft 20.000,-Ft
Gyakorlat 4.000,-Ft 5.500,-Ft/ó 3.000,-Ft/ó
Gyakorlat összesen 108.000,-Ft 165.000-Ft 33.000,-Ft
Mindösszesen 138.000,-Ft 195.000Ft- 53.000,-Ft

4. sz. táblázat

  • Pótóra a gyakorlati oktatás óradíjával azonos. A tandíj, és a vizsgadíj befizetése számla ellenében történik. Részletfizetési kedvezményt biztosítunk.
  • A tandíjak összegének változását az időközben történő üzemanyag órák javítási költségek óráinak változása befolyásolja. Ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
  • Sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati szakoktatóval történt egyeztetés alapján kezdődhet el a gyakorlati oktatás. Mivel a tematika kötelezően előír országúti és éjszakai vezetést, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelő időpontba tudja Önt beosztani. A gyakorlati oktatások délelőtt, délután, a munkaszüneti napok kivételével a hét bármely napján az Ön időbeosztásától függően történhet.
  • A Új Vonal Autósiskola A kategóriából Honda Hornett CB 600 típusú motorkerékpárt, B kategóriából  Volkswagen Jetta 6, valamint Ford Fiesta típusú személy gépkocsit, M kategóriában Simson, valamint Delim típusú segédmotor-kerékpárt biztosít. Az A, B és M kategóriákban is van lehetőség a saját járművek használatára, de az előírt felszereltségről minden esetben a jármű tulajdonosa köteles gondoskodni. Az A, B és M kategóriáknál a tanuló által biztosított jármű vezetési óradíja a mindenkori díj - 200,-Ft.
  • A hiányzások pótlásának érdekében lehetőséget biztosítunk a tanulónak, hogy - költségmentesen - akár több elméleti tanfolyamon is részt vehessen.
  • Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. engedélyezhet. Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon való részvétel alól- kérésére – a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.

 

Oktatási helyszínek:

Az elméleti foglalkozások a mohácsi Ifjúsági Centrumban (Mohács, Széchenyi tér 1.) ..... sz. tantermében zajlanak, valamint folyamatos lehetőséget biztosítunk e-learning oktatásra is.

A gyakorlati foglalkozások Mohács-Réparakodó, Mohácson valamint Pécsen zajlanak.

 

Joga van a tanulónak:

     - képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv, vállalkozási feltételeit,

     - a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni és      igénybe venni,

     - képzést megszakítani, még fel nem használt pénzét 25 % postai és kezelési költség levonása        mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,

     - a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a       tanulóváltás a lakása, illetve a munkahelye közelében legyen,

     - a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lemondani,

     - panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

     - titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiségét érintő kérdésekben,

     - tanfolyamdíjról számlát kérni.

Kötelessége a tanulónak:

     - a tandíjat minden esetben előre megfizetni, (az elméleti tanfolyam végéig)

     - a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

     - az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,

     - az általános emberi normákat betartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni,

     azokon aktívan közreműködni,

     - a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a

     gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),

     - késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,

     - hiányzás esetén a kiesett órák díját megfizetni,

     - mulasztásait, hiányzásait pótolni

     - a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.

 

Az Új Vonal Autósiskola kötelezettsége

     - A szervezett tanfolyamok tanóráinak számát és idejét betartani.

     - Az órarendet betartani.

     - Az előadásokhoz a tantermet, az előadókat és a tárgyi feltételeket biztosítani.

     - A gyakorlati oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.

     - Tandíj nem fizetés esetén a további oktatást felfüggeszteni.

 

Tanuló áthelyezés

Az áthelyezés a 20/1992.(VII.21.) KHVM rendelet, valamint az 1/1996. KVF szabályzatában előírtak alapján történik. A tanuló áthelyezését kérheti, az autósiskola köteles a teljesített oktatásról szóló igazolást 3 napon belül kiadni.

Az "Igazolás a tanuló áthelyezéséhez" nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

Az "Igazolás tanuló áthelyezéshez" nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles megőrizni.

Sikeres forgalmi vizsga után a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. adja ki a vizsgaigazolást. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

– az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő igazolása:- saját jogon szerzett doktori cím, eredeti v. hitelesített bizonyítvány másolat.
– az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása: – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. Nem kell vizsgát tennie elsősegély-nyújtási ismeretekből annak, aki rendelkezik orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diplomával, egészségügyi szakközépiskolai -szakiskolai, mentőtiszti végzettséggel, ill. olyan vezetői engedéllyel, aminek dátuma 1984. január 1-e utáni.

Elsősegély-nyújtó felkészítő tanfolyamokat iskolánk is szervez. A tanfolyam díja 6.000.-Ft. A vizsga díja 7.900.-Ft, amit a Vöröskereszt által kiadott csekken kell befizetni.

A vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik. Nem magyar állampolgárnak igazolnia kell (Tartózkodási engedéllyel), hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A „Vállalkozási feltételek” melléklete a tanulmányi szerződésnek és egy példányt csatolni kell hozzá.

 

Amennyiben bármilyen problémája, kérése vagy kérdése van, kérem, forduljon bizalommal az iskolavezetőhöz.

 

Mohács, 2020. január 1.

                                                                                  Apáti László

                                                                                  iskolavezető

Contribute!