Get Adobe Flash player

Következő tanfolyamunk várható időpontja és helyszíne:
2019Február.14     16:00
Mohács, Ifjúsági Centrum

 2019Február.14  17:00

Bóly  Erzsébet Vigadó

 

Szolgáltatásaink

Szolgáltatáscsomagunkat sokéves, személyes tapasztalataink alapján, a tanulók mindenkori elméleti, gyakorlati és minoségi elvárásainak megfeleloen alakítottuk ki.
♦ Elméleti oktatás
♦ Gyakorlati oktatás
♦ Teljes köru ügyintézés
♦ E-driving rendszer
♦ Vezetoi engedéllyel rendelkezok számára frissíto kurzusok igény szerint
Elméleti oktatás
Gyakorlati oktatás


Intenzív kurzusok


Elméleti oktatásaink heti három alkalommal kerülnek megrendezésre.
Tanfolyamainkat havi ütemezésben indítjuk.
A gyakorlati oktatás ütemezése az egyéni igényeknek és képességeknek megfelelően történik. Átlagban 2 - 2,5 hónap alatt sikeres gyakorlati vizsga tehető.
Megfelelő létszám esetén, külső helyszíneken is indítunk képzést.

 

ÚJ VONAL AUTÓSISKOLA

 

Vállalkozási feltételek   ,Irásbeli tájékoztató 'A' AM' B' Kategóriához

 

A képző szerv megnevezése, címe:

(Teljes és fantázia név)

                        NA+TA Kereskedlmi, Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság

                        „Új Vonal” Autósiskola”

                        7714 Újmohács Iskola u. 7                    Tel.: 20/2079550; 20/2079259

Cégforma:        betéti társaság                                    e-mail:www.ujvonal-autosiskola.hu

 

Cég nyilvántartási szám: 0206062001

Képzési engedély száma:DD/KC/NS/A/144-2/2010                  

Iskolavezető neve:                              Apáti László

Iskolavezetői igazolvány száma:         10035

Iskolavezető tevékenységének jogcíme: alkalmazotti jogviszony

Félfogadás ideje:         Hétfő, péntek 1400 -1800óráig

Félfogadás helye:        7700 Mohács, Ifjúsági Centrum, Széchenyi tér 1.

Szakmai felügyeleti szervünk:

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

 

7630 Pécs, Hengermalom u.2.

Tel.:06-72-520-444

            Postacím: 7602 Pécs 2. Pf.:315

Általános tudnivalók a járművezetői tanfolyamokról

 

          - Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.(Gyakorlati vezetési vizsgára az előírt életkort betöltött hallgató bocsátható); lásd: 1.sz. táblázat

          - Ha a jelölt írni, olvasni tud.

          - Aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek.

          - Az elektronikus jelentkezési lapot kitölti.

          - Iskolai végzettséget igazoló okmányt és a személyi igazolványt a jelentkezési lap leadásakor szíveskedjenek magukkal hozni.

       - A kitöltött jelentkezési lappal a területi orvosi rendelőben, vagy a háziorvosnál alkalmassági vizsgálatra szíveskedjen jelentkezni. Ha valamilyen betegségben szenved, vagy orvosi kezelés alatt áll, vigye magával zárójelentéseit, hogy a vizsgálatot ezek függvényében tudják elvégezni.

          .

Kategória A B AM
Felvételkor előírt életkor 24 év 16,5 év 13,5 év
Elméleti vizsgára bocsátható 23 év 9 hó 16 év 9 hó 13 év 9 hó
Gyakorlati vizsgára bocsátható 24 17 14
Előírt gyakorlat - - -
Előírt másik kategória - - -
Orvosi alkalmassági csoport I.csop. I. csop. -
Pálya alkalmassági csoport - - -

1.sz. táblázat

 

 

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

1.    Elméleti vizsgára bocsátható

a.)  aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,

b.)  aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi feltételeknek,

c.)  aki a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

2.    Írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az

a.)  aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,

b.)  aki a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásban képtelen.

3.    Járműkezelési és forgalmi, (vezetés) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel és

            a.) a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, (1.számú táblázat)

            b.) az elméleti tárgyakból sikeresen vizsgázott,

            c.) a tanfolyam elméleti részét elvégezte és erről igazolást kapott, (2.számú táblázat)

            d.) a forgalmi vizsga csak akkor tehető, ha mind az elméleti, mind a rutin vizsgája sikeres.

4.    Az AM járművezetői kategóriához tartozó vizsgákat az első elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet befejezni.       

Az egyes (A, B) kategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni.

Kategória A B AM
Előírt óraszám: Közlek. ismeret 18 (A1 v. Ak nélkül) 24 14
Oktatott óraszám 22 28 22
Járművezetés elmélete 2 2 4
Szerkezettan 2 2 2
Munkavédelem - - -
Biztonsági üzemeltetés - - -
Gyakorlati vezetés rutin 10/4/2 9 4
Gyakorlati vezetés forgalom 16/6/4 21 6
Gyakorlati vezetés összesen: A1 vagy A korl. nélkül.26 óra
A1-gyel vagy A korl.-al.10 óra
2 éves A1-gyel vagy A korl.-al:.6 óra
30 10

2. sz. táblázat

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését külön oktatás keretén belül, megbízás útján biztosítjuk, külön költségtérítéssel.

A tanfolyami foglalkozásoknál a délután kezdődő valamint a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési foglalkozáson 4 tanóra/nap - 1 tanóra 45 perc és az órák között - 10 perc szünetet kell tartani. A szünetek nem vonhatók össze! A járműkezelési (rutin) és forgalmi oktatás ideje 50 perc.

 

 

 

 

Vizsgadíjak

Kategória A B AM
Közlekedési ismeretek 4600.-(Ha nincs A1 v. Ak) 4600.- 4600.-
Bizt. üzemeltetés - - -
Munkavédelem - - -
Járműkezelési (rutin) 4700.- 4700.- 3600.-
Forgalmi vizsga 11000.- 11000.- 3600.-
Összesen: 20300,- 20300,- 11800,-

3. sz. táblázat

Pótvizsga díja kategóriánként megegyezik az alapvizsgadíjjal.

Az 2010. március 1-től érvényes tandíjaink:

Kategória A B M
Elmélet 20000,-Ft 25000,-Ft 15000,-Ft
Gyakorlat 3.000,-Ft 4.100,-Ft/ó 2.600,-Ft/ó
Gyakorlat összesen 81.000,-Ft 123.000-Ft 28.500,-Ft
Mindösszesen 101.000,-Ft 148,000Ft- 43.600,-Ft

4. sz. táblázat

  • Pótóra a gyakorlati oktatás óradíjával azonos. A tandíj, és a vizsgadíj befizetése számla ellenében történik. Részletfizetési kedvezményt biztosítunk.
  • A tandíjak összegének változását az időközben történő üzemanyag órák javítási költségek óráinak változása befolyásolja. Ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
  • Sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati szakoktatóval történt egyeztetés alapján kezdődhet el a gyakorlati oktatás. Mivel a tematika kötelezően előír országúti és éjszakai vezetést, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelő időpontba tudja Önt beosztani. A gyakorlati oktatások délelőtt, délután, a munkaszüneti napok kivételével a hét bármely napján az Ön időbeosztásától függően történhet.
  • A Új Vonal Autósiskola A kategóriából Suzuki GSF 600 típusú motorkerékpárt, B kategóriából FORD FUSION 1,4 TDCI típusú és egy PEUGEOUT 307 típusú személy gépkocsit, M kategóriában Puch Foxi típusú segédmotor-kerékpárt biztosít. Az A, B és M kategóriákban is van lehetőség a saját járművek használatára, de az előírt felszereltségről minden esetben a jármű tulajdonosa köteles gondoskodni. Az A, B és M kategóriáknál a tanuló által biztosított jármű vezetési óradíja a mindenkori díj - 200,-Ft.
  • A hiányzások pótlásának érdekében lehetőséget biztosítunk a tanulónak, hogy - költségmentesen - akár több elméleti tanfolyamon is részt vehessen.

 

Oktatási helyszínek:

Az elméleti foglalkozások a mohácsi Ifjúsági Centrumban (Mohács, Széchenyi tér 1.) ..... sz. tantermében valamint zajlanak.

 

Joga van a tanulónak:

     - képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv, vállalkozási feltételeit,

     - a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni és      igénybe venni,

     - képzést megszakítani, még fel nem használt pénzét 25 % postai és kezelési költség levonása        mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,

     - a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a       tanulóváltás a lakása, illetve a munkahelye közelében legyen,

     - a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lemondani,

     - panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

     - titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiségét érintő kérdésekben,

     - tanfolyamdíjról számlát kérni.

Kötelessége a tanulónak:

     - a tandíjat minden esetben előre megfizetni, (az elméleti tanfolyam végéig)

     - a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,

     - az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,

     - az általános emberi normákat betartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni,

     azokon aktívan közreműködni,

     - a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a

     gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),

     - késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,

     - hiányzás esetén a kiesett órák díját megfizetni,

     - mulasztásait, hiányzásait pótolni

     - a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.

 

Az Új Vonal Autósiskola kötelezettsége

     - A szervezett tanfolyamok tanóráinak számát és idejét betartani.

     - Az órarendet betartani.

     - Az előadásokhoz a tantermet, az előadókat és a tárgyi feltételeket biztosítani.

     - A gyakorlati oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.

     - Tandíj nem fizetés esetén a további oktatást felfüggeszteni.

 

Tanuló áthelyezés

Az áthelyezés a 20/1992.(VII.21.) KHVM rendelet, valamint az 1/1996. KVF szabályzatában előírtak alapján történik. A tanuló áthelyezését kérheti, az autósiskola köteles a teljesített oktatásról szóló igazolást 3 napon belül kiadni.

Az "Igazolás a tanuló áthelyezéséhez" nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

Az "Igazolás tanuló áthelyezéshez" nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles megőrizni.

Amennyiben bármilyen problémája, kérése vagy kérdése van, kérem, forduljon bizalommal az iskolavezetőhöz.

 

Mohács, 2015. január 1.

                                                                                  Apáti László

                                                                                  iskolavezető